Audimo dirbtuvės

Visiems kas nori išmokti austi, ar bent kartą pabandyti. Tai puiki priemonė saviraiškai, integruojant ją su kitomis kūrybiškomis veiklomis. Veikla